TOP Truyện Mạt Thế Hay Và Hấp Dẫn Nhất 2021 | Webtruyenfree.com

MẠT THẾ

Truyện Mạt thế là truyện có bối cảnh tận thế, thế giới bị sụp đổ và diệt vong vì những thảm họa. Trong đống hoang tàn đổ nát đó, nhân vật của chúng ta phải làm sao để sinh tồn, chống lại sức mạnh của thiên nhiên, trời đất.