Top Truyện Dị Năng hay nhất năm 2021 | Đọc tại webtruyenfree.com

DỊ NĂNG

Truyện dị năng là thể loại thường có những nhân vật sở hữu các năng lực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không thể nào có được.